Μεταφράσεις και επιμέλεια κειμένων από επαγγελματίες!

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η OfficeShop Services σε συνεργασία με επαγγελματίες μεταφραστές, σας παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης σε πάνω από 40 γλώσσες, με δυνατότητα επικύρωσης και πιστοποίησης στους παρακάτω τομείς:

→ Ακαδημαϊκά
Πτυχιακές Εργασίες, Συγγράμματα, Διπλωματικές Εργασίες.

→ Οικονομικά
Banking & Finance, Λογιστική, Marketing, Ανθρώπινοι Πόροι.

→ Νομικά
Συμβόλαια, Δικαστικές αποφάσεις, Πρακτικά, Πληρεξούσια, Αγωγές.

→ Τεχνικά & Εμπορικά
Εγχειρίδια κάθε περιεχομένου, Διαφημιστικό Υλικό.

→ Ιατρικά
Φαρμακευτικές Εξετάσεις, Ιατρικές Εξετάσεις, Ιατρικά εγχειρίδια.

→ Πληροφορικής
Online Τεκμηρίωση, Μεταφράσεις Λογισμικού, Εγχειρίδια hardware, μετάφραση Ιστοσελίδων.

→ Διάφορα Έγγραφα
Μετάφραση Πτυχίων, Βιογραφικών, Πιστοποιητικών, Φορολογικών εγγράφων.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολή

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και διόρθωση γραπτού, ψηφιακού και σελιδοποιημένου κειμένου, σε πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, βιογραφικά σημειώματα, κείμενα ιστοσελίδων και άλλα.

Η επιμέλεια των κειμένων πραγματοποιείται από έμπειρους επιστήμονες – εξειδικευμένους στο γνωστικό πεδίο που σας αφορά. Κατά την επιμέλεια του κειμένου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής:

→ Γραμματικός έλεγχος.

→ Συντακτικός έλεγχος.

→ Ορθογραφικός έλεγχος.

→ Ακρίβεια στην χρήση της ορολογίας.

→ Σωστή μορφοποίηση κειμένου.

→ Σεβασμός στην αρχική δομή του κειμένου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Send
elGreek
elGreek